Mama Mia er en mødregruppe hvor kvinder med forskelllig etnicitet mødes med danske kvinder. for at skabe venskaber mellem mødre og børn på tværs af oprindelsesland, kultur, sprog og religion. Vi ønsker at give mødrene mulighed for at danne lokale netværk og udveksle tanker og ideer om børn og moderskab. FTS samarbejder med jordemoderhuset og sundhedsplejen omkring visitation af mødre sidst i graviditeten, besøg /undervisning af jordemoderstuderende mm. For de kvinder der har behovet vil en FTS medarbejder tage på hjemmebesøg før opstart i gruppen. Projektet er overtaget fra frivillighuset, da de ikke havde de nødvendige ressourcer til projektet.